Demosthenes Vouyioukas - Associate Professor

GreekEnglish (United Kingdom)
Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Έχουν αναρτηθεί πέντε (5) μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες για το ακαδ. έτος 2013-14.

CategoriesFiles

folder icon 0 Θέματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

  • Μελέτη Παρεμβολών μεταξύ Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων WLAN
Στόχος είναι η μελέτη και διενέργεια μετρήσεων σε διάφορες τοπολογίες ασύρματων δικτύων αισθητήρων για την εκτίμηση της ποιότητας της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας συστήματος WLAN. Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks, WSN) αποτελούν σήμερα ένα υποσχόμενο πεδίο έρευνας στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών. Ωστόσο, λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων τους, οι κόμβοι ενός WSN υπόκεινται σε λειτουργικούς και σχεδιαστικούς περιορισμούς, που δημιουργούν νέες προκλήσεις και αντικείμενα έρευνας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου, ιδίως σε περιβάλλοντα παρεμβολών. Ένα τέτοιο αντικείμενο έρευνας αποτελεί η ποιότητα της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης σε σύγκριση με τα επίπεδα παρεμβολών που δέχεται. Στη διπλωματική αυτή εργασία θα μελετηθούν τα κατάλληλα πρωτόκολλα δρομολόγησης και επικοινωνίας που αφορούν τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων και WLAN. Στη συνέχεια, θα μελετηθούν συγκεκριμένοι ασύρματοι αισθητήρες της εταιρίας TEXAS INSTRUMENTS, όπου θα προγραμματιστούν και ελεγχθούν οι παράμετροι συνδεσιμότητας και θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις για την εκτίμηση της ποιότητας των ζεύξεων (RSSI) για διάφορες τοπολογίες και σχήματα μετάδοσης (one-hop, multi-hop), σε συνδυασμό με την κατανάλωση ισχύος στους ασύρματους κόμβους, την πιθανότητα χαμένων πακέτων και με παρεμβολές από συστήματα WLAN, διερευνώντας αποδοτικές μεθόδους αποφυγής των παρεμβολών.
  • Ετερογενή Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
Στόχος της διπλωματικής είναι η μελέτη και προσομοίωση τοπολογιών ετερογενών δικτύων κινητών επικοινωνιών. Στα μελλοντικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών αναμένεται μία μεγάλη αύξηση του αριθμού των σταθμών βάσης οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι πιο κοντά στους χρήστες. Στις κλασικές κυψελωτές τοπολογίες των σημερινών δικτύων προστίθενται οι πίκο-κυψέλες, φέμτο-κυψέλες και οι αναμεταδότες προσφέροντας νέες δυνατότητες πρόσβασης στους χρήστες των κινητών επικοινωνιών. Ταυτόχρονα, ως στόχος τίθεται η πυκνή επαναχρησιμοποίηση των συχνοτήτων κινητών επικοινωνιών ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η χωρητικότητα του δικτύου. Ωστόσο, η προσεκτική μελέτη από τον σχεδιαστή του δικτύου είναι απαραίτητη για την αποφυγή δια-κυψελικών παρεμβολών και την βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης χωρητικότητα στην άνω και κάτω ζεύξη. Στην παρούσα διπλωματική ο στόχος είναι η βιβλιογραφική παρουσίαση των τεχνολογιών των ετερογενών δικτύων κινητών επικοινωνιών καθώς και η προσομοίωση μίας τέτοιας τοπολογίας σε κυψελωτό περιβάλλον.
  • Επικοινωνίες μεταξύ μηχανών στο LTE-Advanced
Στόχος της διπλωματικής είναι η μελέτη τοπολογιών επικοινωνίας μεταξύ μηχανών στο LTE-Advanced. Μία τάση η οποία αναμένεται να επιταχύνει τον σχηματισμού του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things) είναι οι επικοινωνίες μεταξύ μηχανών (machine-to-machine) μέσω του LTE-Advanced (LTE M2M). Σε αυτού του τύπου τις επικοινωνίες η αυτοματοποιημένη πρόσβαση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ μηχανών προσφέρει νέες δυνατότητες σε ένα μεγάλο εύρος πεδίων, όπως είναι τα βιομηχανικά δίκτυα ελέγχου και ασφάλειας, τα δίκτυα διαχείρισης ενέργειας, η διασύνδεση συσκευών εντός μίας έξυπνης πόλης, οι επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων κλπ. Ταυτόχρονα, οι επικοινωνίες μεταξύ μηχανών αναμένεται ότι θα πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα στις ίδιες συχνότητες όπου λαμβάνουν χώρα και οι επικοινωνίες μεταξύ ανθρώπων στα σημερινά δίκτυα. Για αυτόν τον λόγο απαιτείται προσεκτική χρήση του φάσματος και μέριμνα για την ασφάλεια των επικοινωνιών. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής θα πραγματοποιηθεί μία εκτενής βιβλιογραφική μελέτη των πρωτοκόλλων, των εφαρμογών και των τεχνολογιών δικτύων επικοινωνιών μεταξύ μηχανών.
  • Υλοποίηση μοντέλου ραδιοδιαύλου ΜΙΜΟ ευρείας ζώνης για ασύρματες ζεύξεις συστημάτων WiMAX
Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην υλοποίηση μέσω προσομοίωσης ενός μοντέλου ραδιοδιαύλου ΜΙΜΟ (Multiple Input – Multiple Output) ευρείας ζώνης για συστήματα WiMAX.
H σχεδίαση αλλά και ο έλεγχος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (σταθμοί βάσης, τερματικά) με βάση τις προδιαγραφές των συστημάτων WiMAX βασίζεται στα μοντέλα ραδιοδιαύλου της ΙΤU. Η χρήση όμως πολλαπλών κεραιών και πολώσεων επιβάλει την επέκταση τους για την ορθότερη αναπαράσταση των χαρακτηριστικών του καναλιού στο πεδίο του χώρου και για διαφορετικές πολώσεις. Σκοπός της πτυχιακής είναι η υλοποίηση σε λογισμικό MATLAB του μοντέλου της ΙΤU που χρησιμοποιείται για την σχεδίαση συσ τημάτων WiMAX MIMO 2x2.
  • Συστήματα ΜΙΜΟ για Δορυφορικές Επικοινωνίες
Η εργασία αυτή αποσκοπεί στη μελέτη και υλοποίηση μέσω προσομοίωσης μοντέλων ραδιοδιαύλου ΜΙΜΟ (Multiple Input – Multiple Output) ευρείας ζώνης για Δορυφορικά Συστήματα.
H σχεδίαση αλλά και ο έλεγχος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (δορυφορική κεραία, σταθμοί βάσης, τερματικά) με βάση τις προδιαγραφές των δορυφορικών συστημάτων βασίζεται σε μοντέλα ραδιοδιαύλου. Η χρήση όμως πολλαπλών κεραιών και πολώσεων επιβάλει την επέκταση τους για την ορθότερη αναπαράσταση των χαρακτηριστικών του καναλιού στο πεδίο του χώρου και για διαφορετικές πολώσεις. Σκοπός της πτυχιακής είναι η μελέτη του δορυφορικού διαύλου και των φαινομένων που τον επηρεάζουν, μαζί με την υλοποίηση σε λογισμικό MATLAB των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση Δορυφορικών Συστημάτων και εφαρμογών MIMΟ.

Computer and Communication Systems Laboratory

Διαφήμιση